BOBek profil

BOBek profil

Wyraz twarzy

Wyraz twarzy

Osiągnięcia:
PLCH  PLJRCH

Rozpoczęte Championaty:
International Champion of Beauty

Ojciec:
PLCH PLJRCH
HJOHOO'S CONNECTION FOREVER HJOUNG

Matka:
PLCH PLJRCH
Alta Carya DALIA

Urodzony 15 maja 2005

Hodowca: Dariusz Kowalski

Script logo